Proba de rezistență

„Mintea porunceşte trupului şi trupul ascultă. Mintea îşi porunceşte sieşi şi întîmpină rezistenţă.”()