Secetă

Ar fi timpul să iasă paparudele.

  „Paparudă, rudă/ vino de te udă/ ca să cadă ploile/ cu gălețile,/ paparudele/ să dea porumburile/ cît gardurile”

Proba de rezistență

„Mintea porunceşte trupului şi trupul ascultă. Mintea îşi porunceşte sieşi şi întîmpină rezistenţă.”()