Destin

„În fiecare copac poate creşte o vioară, dar multe sînt transformate în cărbuni sau cenuşă…”

(Girel Barbu)