Lecţia de fotosinteză

6CO2 + 6H2O + lumină solară –> C6H12O6 + 6O2
(Dioxid de carbon + Apă + Energie Luminoasă  –> Glucoză + Oxigen)