Octombrie

„Octombrie este frunza căzută la pămînt, dar şi un orizont mai larg văzut cu o sporită claritate.” 

„October is the fallen leaf, but it is also a wider horizon more clearly seen.”

(Hal Borland)