Visele leului alb

Leul alb

Reclame

Octombrie

„Octombrie este frunza căzută la pămînt, dar şi un orizont mai larg văzut cu o sporită claritate.” 

„October is the fallen leaf, but it is also a wider horizon more clearly seen.”

(Hal Borland)

O cale sau alta

Drum greşit

Drum greşit, drum greşit,
Pentru ce te-am mai păşit?

Cu talpa te-am pipăit,
Drum ferit, drum peticit.

Sufletul mi-am dus, pripit,
Pe muchea ta de cuţit,

De-aici pân` la infinit,
Drum topit în colb clocit.

Drum greşit, drum greşit,
Pentru ce te-am mai găsit?

(Emil Brumaru)