Mărţişorul povestitor

        „Dragi mi-erau tata şi mama, fraţii şi surorile şi băieţii satului, tovarăşii mei de copilărie, cu cari, iarna, în zilele geroase, mă desfătam pe gheaţă şi la săniuş, iar vara în zile frumoase de sărbători, cîntînd şi chiuind, cutreieram dumbrăvile şi luncile umbroase, ţarinele cu holdele, cîmpul cu florile şi mîndrele dealuri, de după care îmi zâmbeau zorile, în zburdalnica vîrstă a tinereţii! Asemenea, dragi mi-erau şezătorile, clăcile, horile şi toate petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai mare însufleţire. (Ion Creangă – Amintiri din copilărie)